NeoMed Healthcare Solutions
Partner specjalizujący się w realizowaniu projektów w obszarze ochrony zdrowia z uwzględnieniem edukacji, komunikacji medycznej oraz budowy projektów naukowych. Współpracuje z kluczowymi liderami opinii - z którymi realizuje liczne projekty poprawiające jakość ochrony zdrowia oraz zwiększające dostępność nowoczesnych usług medycznych i innowacyjnych terapii dla polskich pacjentów.